Pracownik obsługi ds. porządkowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Pracownik obsługi ds. porządkowych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Pracownik obsługi ds. porządkowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Mariola Wolska zamieszkała w Toruniu.

Uzasadnienie: Pani Mariola Wolska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Pracownik obsługi ds. porządkowych