Przeprowadzone szkolenia

Wybrane Szkolenia przeprowadzone przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Seminarium szkoleniowe dla PAK, 6-8.02.2012

„Praktyczne aspekty wytłaczania folii – warsztaty” dla CBIMO, 28-29.11.2011

„Zagadnienia wybrane procesu wytłaczania folii” dla CBIMO. 10-10.06.2011

Seminarium szkoleniowe dla Electrolux, 28 – 29.01.2011 r.

„Praktyczne aspekty wytłaczania folii – warsztaty”, 17.02.2010 r.

„Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych” dla CaseTech, 10.08.2009 r.

„Wytłaczanie tworzyw polimerowych”, 09.06.2009 r.

„Zagadnienia procesu wytłaczania folii”, 11 – 12.10.2007 r.

„Zagadnienia procesu wytłaczania folii” dla Resinex, 20 – 21.06.2007 r.

„Problemy praktycznego przetwórstwa PVC” dla Regionalnego Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii w Toruniu, 26.04.2007 r.

„Transfer technologii a ochrona własności intelektualnej i przemysłowej” dla Regionalnego Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii w Toruniu, 27.03.2007 r.

„Przetwórstwo tworzyw sztucznych’ dla Esselte Polska,15 – 16.03.2007

„Wybrane zagadnienia procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych”, dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 6.03.2007

Przeprowadzone szkolenia