Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej (d. Rada Programowa) wchodzą uznani profesorowie wyższych uczelni i jednostek badawczych oraz specjaliści z Polski i z zagranicy:

 1. Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Honorowy Przewodniczący, Politechnika Łódzka, Polska
 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Przewodniczący, Politechnika Warszawska, Polska
 3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 4. Prof. Anke Blume – University of Twente (Universiteit Twente), Holandia
 5. Dr Andy Chapman – Tun Abdul Razak Research Centre, Wielka Brytania
 6. Dr Amit Das – Leibniz Institute of Polymer Research Dresden (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden), Niemcy / Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto), Finlandia
 7. Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska, Polska
 8. Dr inż. Cezary Dębek – Instytut IMPIB, OEiTG w Piastowie, Polska
 9. John Dick – Alpha Technologies, Stany Zjednoczone
 10. Prof. Maurizio Stefano Galimberti – Politechnic of Milan (Politecnico di Milano), Włochy
 11. Prof. Ulrich Giese – German Institute of Rubber Technology (DIK, Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V.), Niemcy
 12. Dr Laurent Guy – Solvay Silica, Collonges au Mont d’Or, Francja
 13. Prof. Ivan Hudec – Slovak University of Technology (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Słowacja
 14. Prof. Jacques W.M. Noordermeer – University of Twente (Universiteit Twente), Holandia
 15. Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 16. Prof. Narayanaswami Ranganathan – Polytech Tours, University François Rabelais (Ecole Polytechnique de l’Universite de Tours), Francja
 17. Prof. Denis Rodrigue – Université Laval, Quebec, Kanada
 18. Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 19. Prof. Robert Schuster – Lanxess, Niemcy
 20. Dr hab. Marcin Sobczak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 21. Prof. Jyrki Vuorinen – Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto), Finlandia
 22. Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 23. Prof. Gennadij E. Zajkov – N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences (IBCP), Rosja
 24. Prof. Janis Zicans – Riga Technical University (Rigas Tehniska Universitate), Riga, Łotwa

 

Zaproszenie nowych członków Rady Naukowej czasopisma „Elastomery” oraz Pozyskanie nowych zagranicznych recenzentów i autorów do czasopisma „Elastomery” finansowane w ramach umowy 772/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rada Naukowa