Seminarium Naukowo – Techniczne w Instytucie IMPIB w Toruniu

Fot. 1

Dnia 17 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2016 r.”, które poprowadził dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw.

Seminarium otworzył Kierownik Instytutu – dr Krzysztof Bortel, który powitał zgromadzonych oraz podziękował im za przybycie. Następnie przedstawił cele cyklu seminariów, które od tej pory będą odbywać się regularnie w Instytucie. Wśród blisko 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście – przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z prof. dr hab. Haliną Kaczmarek oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

1. Mgr inż. Katarzyna Krawiec i mgr inż. Kinga Czernecka, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Próba odrywania do oceny przyczepności powłok lakierowych. Od czego zależy pomiar adhezji do podłoża stalowego?”,

2. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Nowe plastyfikatory polimeryczne na bazie surowców odnawialnych”,

3. Dr hab. Ewa Kłodzińska, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Micelarna chromatografia elektrokinetyczna w oznaczaniu nanocząstek srebra używanych jako dodatek biobójczy do materiałów opatrunkowych opartych na biodegradowalnych materiałach polimerowych”,

4. Mgr Aneta Stępkowska, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Badanie metodą ASA migracji metali ciężkich do roztworów modelowych z wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub ciałem człowieka”,

5. Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Druk 3D. Wyzwania i możliwości”,

6. Dr inż. Zbigniew Frąszczak, dr hab. inż. Bogusław Królikowski – prof. nadzw. i mgr inż. Sławomir Miszewski, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Model urządzenia do jednoosiowego orientowania folii typu „cast”. Referat został uzupełniony prezentacją pracy tego urządzenia.

Na koniec głos zabrał Kierownik Instytutu – dr Krzysztof Bortel, który potwierdził potrzebę organizowania tego typu spotkań oraz wyraził nadzieję, że kolejne będą równie ciekawe i owocne.

Zorganizowane seminarium zapoczątkowało cykl spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 5Fot. 6Fot. 4

Seminarium Naukowo – Techniczne w Instytucie IMPIB w Toruniu