Sprzedaż monografii

monogr2-2015-m

Instytut IMPiB, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oferuje odpłatnie następujące monografie o tematyce związanej z aktualnymi problemami i kierunkami prac badawczych w branży gumowej: 

 • „Piroliza zużytych wyrobów gumowych źródłem węglowego surowca wtórnego” Autorzy: Urszula Ostaszewska, Cezary Dębek, Jacek Magryta – IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie; cena 50 zł
 • „Rubber Powder And Its Application To Elastomers” Autorzy: Dariusz M. Bieliński, Jan Mężyński, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników; cena 50 zł
 • „Kompozycje napełniaczy mineralnych do gumowych wyrobów wytłaczanych” Autor: Cezary Dębek – IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie; cena 40 zł
 • „Badania nad opracowaniem procesu wytwarzania nanokompozytów elastomerowych z zastosowaniem kompatybilizatorów” Autorzy: Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys; ISBN 978-83-933633-3-9, 2011. IIMPiB Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Politechnika Łódzka – Instytut Technologii Polimerów i Barwników; cena 40 zł
 • „Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej” Autor: Dariusz M. Bieliński – IIMPiB Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Politechnika Łódzka – Instytut Technologii Polimerów i Barwnikow; cena 60 zł
 • „Tlenek cynku w mieszankach kauczukowych” Autorzy: Leszek Pyskło, Wanda Parasiewicz, Piotr Pawłowski, Karol Niciński – Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil”; cena 49 zł
 • „Elastomery i przemysł gumowy”Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Parasiewicz – Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” i Władysława M. Rzymskiego – Politechnika Łódzka; cena 80 zł
 • „Napełniacze węglowe we wzmacnianiu elastomerów” Autorzy: Jacek Magryta, Cezary Dębek, Krzysztof Potocki, Kinga Makuła – Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil”; cena 42 zł
monogr2-2015-m monogr1-2015-m monogr1-2014-m monogr1-2012-m
monogr1-2009-m monogr1-2007-m monogr1-2006-m monogr2-2006-m

 

 • „Wpływ polimerów o budowie makropierścieniowej na stabilność termiczną kauczuków dienowych” autorstwa: Teresy Kleps, Małgorzaty Piaskiewicz, Ludomira Ślusarskiego; 1998; format A4, 41 str., poz. lit. 39; cena 50 zł
 • „Możliwości wykorzystania ligniny odpadowej jako promotora adhezji materiał tekstylny-guma” autorstwa: Małgorzaty Piaskiewicz, Marii Rajkiewicz, Teresy Kleps, Mieczysława Gęsiaka; 1999; format A4, 84 str., poz. lit. 26; cena 40 zł
 • „Doskonalenie warunków higienicznych pracy w przemyśle gumowym” autorstwa: Wandy Parasiewicz; 2000; format A4, poz. lit. 22; cena 70 zł
 • „Problem rakotwórczych N-nitrozoamin w przemyśle gumowym” autorstwa: Teresy Kleps, Teresy Parys, Leszka Pyskło, Marii Rajkiewicz; 2000; format A4, 24 str., poz. lit. 5; cena 50 zł
 • „Recycling of Scrap Tyres and other Waste Rubber” autorstwa: Leszka Pyskło, Wandy Parasiewicz; 2000; format A4, 23 str., poz. lit. 12; cena 50 zł
 • „Recykling zużytych opon” autorstwa: Leszka Pyskło, Wandy Parasiewicz; listopad 2001; format A4, 56 str., poz. lit. 56, cena 120 zł
Sprzedaż monografii