Statut

pdf

Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 30.07.2019 r.

pdf Statut

Statut