Thermocoat

Szybka ścieżka – Thermocoat

Źródło finansowania: NCBiR

Całkowity budżet projektu: 1 001 387,50 zł,

(w tym dofinansowanie:        686 456,25 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:       686 456,25 zł

Tytuł projektu: Innowacyjny sposób poprawy efektywności energetycznej budynków dzięki zastosowaniu tzw. „zimnych powłok” o właściwościach termoizolacyjnych.

Okres realizacji:

wrzesień 2021 – grudzień 2023

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych – termorefleksyjnych farb i tynków charakteryzujących się podwyższonymi parametrami funkcjonalnymi w odniesieniu do dostępnych rozwiązań tradycyjnych, dedykowanych do stosowania na zew./wew. Budynków oraz na pokrycia dachowe (bud. Zabytkowe, nowe i istniejące). Cel osiągnięty będzie przez opracowanie i wdrożenie do produkcji farb i mas tynkarskich wykorzystujących zjawisko odbijania promieniowania słonecznego oraz o właściwościach termoizolacyjnych.

Thermocoat