Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne Nr 1/NA/03/2016