Realizowane projekty

Wsparcie działań w ramach realizacji projektu Baza Źródeł Finansowania. Optymalizacja sposobu poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza

 

Tytuł projektu: Wsparcie działań w ramach realizacji projektu Baza Źródeł Finansowania. Optymalizacja sposobu poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza

Okres realizacji:
grudzień 2021 – grudzień 2022

Opis projektu:
Celem zadania jest rozbudowanie systemu Baza Źródeł Finansowania o dodatkowy proces umożliwiający szybkie i proste wyszukanie finansowania prac B+R, które realizowane są przez Instytuty Łukasiewicza w ramach prowadzonej współpracy z biznesem/przedsiębiorcami w ramach działalności niegospodarczej instytutów (w rozumieniu unijnych zasad pomocy publicznej) oraz optymalizacja Bazy. Realizacja zadania to również wsparcie w zakresie optymalizacji funkcjonalności Baza dostępnej w intranecie Łukasiewicza w formie list sharepointowych. Optymalizacja ma dotyczyć rozbudowania lub doprecyzowania atrybutów i filtrów wyszukiwania, usprawnienia sposobu prezentacji danych i określenia nowych lub usprawnienia istniejących metod dotarcia do jak największej liczby pracowników Łukasiewicza. Wsparcie ma polegać na przygotowaniu założeń, które pozwolą na optymalizację Bazy. 

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz, projekt nr 19/Ł-IMPiB/ZP/2021

Całkowity budżet projektu:         50 000 zł,
(w tym dofinansowanie:        50 000 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:     
50 000 zł

                                                                                            

 

Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście

Tytuł projektu:  Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście

Akronim: POL-KOMP 

Okres realizacji:
kwiecień 2022 – marzec 2025

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego bioproduktu przyspieszającego rozkład tworzyw biodegradowalnych w kompoście przeznaczonym do rekultywacji gleb lub na cele ogrodnicze pod uprawę wybranych gatunków roślin (m. in. wykorzystywanych do produkcji biomasy na cele energetyczne). Bioprodukt dedykowany jest zarówno dla firm przetwarzających odpady, jak i dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Zastosowanie produktu pozwoli konsumentom deponować odpady m. in. naczynia jednorazowego użytku, doniczki, opakowania, folie ogrodnicze wykonane z wybranych tworzyw polimerowych .

Link do strony projektu:        www.pol-komp.pl

Całkowity budżet projektu:            1 500 000 zł,
(w tym dofinansowanie: 1 500 000 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:       1 500 000 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XII

                              

Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2.

Tytuł projektu: Opracowanie funkcjonalnych bioaktywnych ochron tekstylnych do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP jako elementu przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2.

Akronim: CoVTex

Lider:
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Konsorcjum:
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Politechnika Śląska
SondaSys sp z o.o.
ISKIERKA Sp. z o.o

Okres realizacji:
styczeń 2022 – styczeń 2025

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych i opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19 na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP. Zakres prac badawczych obejmuje opracowanie struktur włókienniczych oraz metod ich funkcjonalizacji bioaktywnej, opracowanie polimerów bioaktywnych do druku 3D, konstrukcji maski, rękawic i kominiarki, opracowanie bioaktywnych powłok o właściwościach

Całkowity budżet projektu:            10 324 260 zł, 
(w tym dofinansowanie: 10 324 260 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:      979 000 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR

Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcji dla budownictwa modułowego.

Tytuł projektu: Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcji dla budownictwa modułowego.

Akronim. ModuoTech

Lider:  
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Konsorcjum: 
Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Okres realizacji: czerwiec 2021 – maj 2024

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie nowych powłok nawierzchniowych – składników systemów powłokowych – charakteryzujących się podwyższoną wartością całkowitego współczynnika promieniowania słonecznego i/lub opóźniających zapalanie się pokrytych nimi materiałów poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia. Zwiększony współczynnik odbicia promieniowania słonecznego polimerowych powłok lakierowych naniesionych na powierzchnie zewnętrzne budynków modułowych, ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej obiektów. Możliwość sterowania procesem kumulacji ciepła, wywołanej przez promieniowanie słoneczne, zwiększą efektywność energetyczną budynków, obniżając nakłady na chłodzenie i pośrednio wpływając na zmniejszenie strat energii wynikających z przeciążenia sieci energetycznych.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Całkowity budżet projektu:        1 741 028,75 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 566 925,88 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:       
1 001 025,00 zł

 

 

Właściwości magneto-delektyczne hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o potencjale aplikacyjnym w usuwaniu smogu elektromagnetycznego.

Tytuł projektu: Właściwości magneto-delektyczne hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o potencjale aplikacyjnym w usuwaniu smogu elektromagnetycznego.

Akronim: EM_Innovation

Lider:   Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Konsorcjum:  Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Okres realizacji:
wrzesień 2021 – wrzesień 2023

Opis projektu:
Celem wnioskowanego projektu jest wytworzenie hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o wysokiej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości. W związku z zainteresowaniem tematyką na arenie międzynarodowej w ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów multiferrytowych w postaci cząstek. Z uwagi na różnice we właściwościach magnetyczncych oraz elektrycznych poszczególnych ferrytów przewiduje się uzyskanie materiałów o nietypowych właściwościach magneto-dielektrycznych i wysokiej zdolności absoebcji promieniowania elektromagnetycznego.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz

Całkowity budżet projektu:        1 570 550,00 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 099 385,00 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:      
254 835,00 zł

Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem.

Tytuł projektu: Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem.
Akronim: EcoWaterZinc

Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Wykonawcy:
Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Okres realizacji:
maj 2021 – kwiecień 2023

Opis projektu:
Projekt ma na celu zbadanie możliwości i sposobów otrzymania wysokojakościowych, ekologicznych, wodnych systemów powłokowych pigmentowanych cynkiem. Cel projektu zostanie zrealizowany przez dobór i modyfikację składu matrycy polimerowej, a także przez dodatek środków o wyjątkowej stabilności oraz właściwościach barierowych i wzmacniających powłoki mechaniczne. W projekcie zostanie zastosowana wodorozcieńczalna żywica epoksydowa zawierająca zmniejszoną ilość zmodyfikowanych pigmentów cynkowych w porównaniu do tradycyjnych wysokocynkowych gruntów antykorozyjnych. Pomimo mniejszej zawartości cynku w powłoce opracowane grunty będą dorównywać lub nawet przewyższać pod względem właściwości ochronnych grunty wysokocynkowe, a jednocześnie spełniać wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Projekt ten ma na celu badanie i ocenę koncepcji, a nie opracowanie produktów nadających się do sprzedaży w trakcie trwania projektu – ma on więc charakter przed konkurencyjny.

 

Całkowity budżet projektu:       1 547 395,68 zł,
(w tym dofinansowanie:        1 528 436,76 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:     
702 717,25 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet 30

CORNET (ZincPower)

Nr projektu: CORNET 22/1/2016

Tytuł projektu: Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower) / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano grunty antykorozyjne zawierające pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych, powszechnie stosowanych gruntach wysokocynkowych, uzyskując przy tym takie same, a w niektórych przypadkach lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż badane w celach porównawczych grunty wysokocynkowe. Otrzymane wyniki wskazują, że przy zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych pigmentów cynkowych można otrzymać skuteczne farby pigmentowane cynkiem, bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne farby wysokocynkowe.

Rozwiązanie otrzymało następujące nagrody: brązowy medal na Międzynarodowych Targach INTARG ‘2018 w Katowicach, srebrny medal i nagrodę specjalną od Tajwańskiej Ligii Wynalazców na Targach iENA ‘2018 w Norymberdze, srebrny medal i nagrodę im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców na Global Invention Forum ‘2019 w Limassol.

OPUS 9

Nr projektu: 2015/17/B/ST8/03396

Tytuł projektu: Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Cel projektu:

Celem projektu było określenie wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych.

Opis projektu:

Projekt stanowił rozszerzenie prowadzonych wcześniej wstępnych prac związanych z wytwarzaniem i badaniem tworzyw o właściwościach piezoelektrycznych. Zauważono, że obok PVDF (polifluorku winylidenu), podobne właściwości wykazują poliolefiny krystaliczne, poddane odpowiedniej modyfikacji fizycznej. Projekt dotyczy poliolefin typu PP lub HDPE, które są o wiele tańsze niż PVDF, łatwo dostępne i łatwo przetwarzalne.

BIOSTRATEG

Nr projektu: BIOSTRATEG1/269056/5AS/NCBR/2015

Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie składu i zastosowanie farb odbijających promieniowanie IR w budynkach inwentarskich w celu poprawy dobrostanu zwierząt, ograniczenie energii na schładzanie obiektów w okresie letnim oraz ograniczenie strat cieplnych w obiektach w okresie zimowym.

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu monitorowano temperatury powierzchni pokrycia dachowego na stacjach terenowych w Kostkowicach oraz temperatury w budynkach, na których zaaplikowano farbę nawierzchniową na pokrycia dachowe oraz farby na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zastosowanie farb odbijających promieniowanie podczerwone stanowi ważne rozwiązanie technologiczne umożliwiające poprawę energetyczną budynków inwentarskich. Zastosowanie powłok termoizolacyjnych w obiektach produkcji zwierzęcej pozwala na zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów. Omawiane powłoki niestosowane dotychczas w budynkach gospodarskich w kraju, stanowią innowacyjne rozwiązania.

W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania farby na pokrycia dachowe, a także dwie procedury: nanoszenia farb na pokrycia dachowe oraz malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami odbijającymi promieniowanie IR.

Przygotowano także i zebrano dane niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego chlewni w Jaworzu oraz obory w gospodarstwie Kostkowice.

GEKON 2

Nr projektu: GEKON2/05/268789/26/2016

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie metody odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze strumieni zużytych kartridży/tonerów/małogabarytowych elektrośmieci aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania.

Opis projektu:

Projekt polegał na odzysku i określeniu właściwości sadzy pochodzącej z tonerów drukujących oraz opracowaniu sposobu jej zagospodarowania. Obrano trzy kierunki wykorzystania sadzy jako modyfikatora / pigmentu: do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. W każdym z tych kierunków wytworzono kompozyty i mieszanki bazujące na masowo przetwarzanych polimerach zawierające różne ilości sadzy odpadowej. Dla wszystkich uzyskanych próbek określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów zawierających sadzę o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby w postaci folii, pojemników, uszczelki, płyty itp.

CORNET (DuraCoat)

Nr projektu: CORNET/4/17/2014

Tytuł projektu: Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe (DuraCoat) / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano kryteria i wytyczne doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyniło się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. Wyniki badań umożliwiają prawidłowy dobór systemów powłokowych do konkretnych zastosowań, a tym samym pozwalają na uniknięcie przedwczesnego zniszczenia powłok, co pociąga za sobą kosztowne naprawy lub nawet ich wymianę, konieczność renowacji powłok wiąże się ponadto z zanieczyszczeniem środowiska (emisja rozpuszczalników, odpady).

CORNET (BioCoat)

Nr projektu: CORNET/4/15/2013

Tytuł projektu: Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach (BioCoat)/ Cost-effective biopolimer interior coatings

Cel projektu:

Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano biopolimery oparte na poliolach otrzymanych z olejów roślinnych, a także białkach oraz estrach i eterach skrobi, w kierunku możliwości zastosowania ich jako spoiw do farb oraz opracowano wyroby lakierowe o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb produkowanych z surowców petrochemicznych.

DEMONSTRATOR+

Nr projektu: WND-DEM-1-441/02

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Cel projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Opis projektu:

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

POIG

Nr projektu: POIG.01.03.01-00-018/08-02

Tytuł projektu: Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Cel projektu:

Celem głównym projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych i nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu wytwarzania z tego tworzywa folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych.

Opis projektu:

Na projekt składało się dziewięć zadań badawczych związanych m.in. z opracowaniem kompozycji polimerowych, syntezą składników dodatkowych, ustaleniem warunków przetwórczych na etapie wytłaczania i termoformowania, określeniem niektórych właściwości fizykochemicznych i użytkowych, badaniami biodegradacji oraz stwierdzeniem zgodności otrzymanych wyrobów z wymogami norm międzynarodowych. Głównym efektem projektu było uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji folii pod termoformowanie, przeznaczonej do wytwarzania ostatecznego wyrobu gotowego w postaci biodegradowalnych opakowań dla produktów spożywczych.