Ważniejsze zrealizowane projekty

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz – nr 19/Ł – IMPIB/ZP/2021

Całkowity budżet projektu: 50 000 zł

(w tym dofinansowanie: 50 000 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 50 000 zł

Okres realizacji: styczeń 2022 – grudzień 2022

Opis projektu: Celem prac była rozbudowa systemu Baza Źródeł Finansowania o dodatkowy proces umożliwiający szybkie i proste wyszukanie finansowania prac B+R, które realizowane są przez Instytuty Łukasiewicza w ramach prowadzonej współpracy z biznesem/przedsiębiorcami w ramach działalności niegospodarczej instytutów oraz optymalizacja Bazy..

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Baza Źródeł Finansowania” i jednocześnie wpisywało się w realizację projektu „Wyzwania Łukasiewicza”, który wynikał z Planu Działalności Sieci badawczej Łukasiewicz na 2022r.

 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kompozyty termoplastyczne

Dotacja celowa – MOTO-KOMP
 

Lider:
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Konsorcjum:

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Okres realizacji:
październik 2020 – październik 2021

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania podzespołów strukturalnych pojazdów o napędzie elektrycznym, będących równolegle zasobnikami dla akumulatorów napędowych, przy wykorzystaniu materiałów kompozytowych z osnową termoplastyczną.
W ramach prac opracowane przez Łukasiewicz-ILOT technologie wytwarzania części lotniczych przy użyciu kompozytów termoplastycznych zaadoptowano na potrzeby motoryzacji. W Łukasiewicz-PIMOT opracowano wymagania konstrukcyjne dla zespołów podwozia oraz zasobnika akumulatorów. Zdefiniowano wymagania homologacyjne oraz metodykę wykazania spełnienia wymagań a także kalkulację kosztowo-czasową wytwarzania części w technologii kompozytów termoplastycznych. Łukasiewicz-ILOT dokonał wyboru materiałów kompozytowych o osnowie termoplastycznej i zbrojeniu z włóka węglowego lub włókna szklanego o oczekiwanych kosztach. Opracowano procesy wytwarzania w oparciu o zrobotyzowany system układania taśm kompozytowych i/lub metodę termoformowania przy użyciu prasy. W Łukasiewicz – IMPiB zaprojektowano elastomerowe warstwy ochronne dla wybranych materiałów kompozytowych zabezpieczające przed uderzeniami
eksploatacyjnymi.

Źródło finansowania: Centrum Łukasiewicz
Całkowity budżet projektu:
1 197 700,00 zł,
(w tym dofinansowanie: 1 077 929,00 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:
359 054,00 zł

Tytuł projektu: Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower) / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties

Akronim: ZincPower

Okres realizacji:
lipiec 2017 – czerwiec 2019

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym. W wyniku realizacji projektu opracowano grunty antykorozyjne zawierające pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych, powszechnie stosowanych gruntach wysokocynkowych, uzyskując przy tym takie same, a w niektórych przypadkach lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż badane w celach porównawczych grunty wysokocynkowe. Otrzymane wyniki wskazują, że przy zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych pigmentów cynkowych można otrzymać skuteczne farby pigmentowane cynkiem, bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne farby wysokocynkowe. Rozwiązanie otrzymało nagrody: brązowy medal na Międzynarodowych Targach INTARG ‘2018 w Katowicach, srebrny medal i nagrodę specjalną od Tajwańskiej Ligii Wynalazców na Targach iENA ‘2018 w Norymberdze, srebrny medal i nagrodę im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców na Global Invention Forum ‘2019 w Limassol.
Na zdjęciach: Powłoki po 1500 godzinach ekspozycji w komorze solnej (u góry – powłoka; u dołu – podłoże po usunięciu powłoki): zdjęcie pierwsze i drugie farby epoksydowe o zmniejszonej zawartości cynku opracowane w ramach realizacji projektu; zdjęcie trzecie handlowa farba epoksydowa wysokocynkowa.

Całkowity budżet projektu: 1.560.295,72 zł
Dofinansowanie 
Łukasiewicz – IMPiB : 711.798,48 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet.

OPUS 9

Tytuł projektu: Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Okres realizacji:
kwiecień 2016 – kwiecień 2020

Opis projektu:
Celem projektu było określenie wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych. Projekt stanowił rozszerzenie prowadzonych wcześniej wstępnych prac związanych z wytwarzaniem i badaniem tworzyw o właściwościach piezoelektrycznych. Zauważono, że obok PVDF (polifluorku winylidenu), podobne właściwości wykazują poliolefiny krystaliczne, poddane odpowiedniej modyfikacji fizycznej. Projekt dotyczy poliolefin typu PP lub HDPE, które są znacznie tańsze niż PVDF, łatwo dostępne i łatwo przetwarzalne.
Na zdjęciu: folie piezoelektryczne z poliolefin krystalicznych wytworzone w ramach projektu.

Całkowity budżet projektu: 1 128 000 zł
Dofinansowanie 
Łukasiewicz – IMPiB: 351 600 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

BIOSTRATEG

Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

Okres realizacji:
kwiecień 2015 – marzec 2018

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie składu i zastosowanie farb odbijających promieniowanie IR w budynkach inwentarskich w celu poprawy dobrostanu zwierząt, ograniczenie energii na schładzanie obiektów w okresie letnim oraz ograniczenie strat cieplnych w obiektach w okresie zimowym. W ramach realizacji projektu monitorowano temperatury powierzchni pokrycia dachowego na stacjach terenowych w Kostkowicach oraz temperatury w budynkach, na których zaaplikowano farbę nawierzchniową na pokrycia dachowe oraz farby na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania farby na pokrycia dachowe, a także dwie procedury: nanoszenia farb na pokrycia dachowe oraz malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami odbijającymi promieniowanie IR. Przygotowano również i zebrano dane niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego chlewni w Jaworzu oraz obory w gospodarstwie Kostkowice.
Na zdjęciach: budynek gospodarski pokryty farbą opracowaną w ramach prac projektowych.

Całkowity budżet projektu: 21.119.208 zł,
(w tym dofinansowanie: 12.671.524 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:
 1.113.158 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, program strategiczny, środki krajowe.

GEKON 2

Tytuł projektu:
Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci

Okres realizacji:
maj 2015 – czerwiec 2017

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie metody odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze strumieni zużytych kartridży/tonerów/małogabarytowych elektrośmieci aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania. Projekt polegał na odzysku i określeniu właściwości sadzy pochodzącej z tonerów drukujących oraz opracowaniu sposobu jej zagospodarowania. Obrano trzy kierunki wykorzystania sadzy jako modyfikatora / pigmentu: do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. W każdym z tych kierunków wytworzono kompozyty i mieszanki bazujące na masowo przetwarzanych polimerach zawierające różne ilości sadzy odpadowej. Dla wszystkich uzyskanych próbek określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów zawierających sadzę o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby w postaci folii, pojemników, uszczelki, płyty itp.
Na zdjęciach: urządzenie wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu oraz granulat uzyskany w ramach badań.

Całkowity budżet projektu: 1 886 249 zł,
(w tym dofinansowanie: 1 768 249 zł zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:
 1 506 249 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki krajowe


Akronim: DuraCoat

Tytuł projektu: Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe.

Okres realizacji
kwiecień 2015 – marzec 2017

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. W wyniku realizacji projektu opracowano kryteria i wytyczne doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyniło się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. Wyniki badań umożliwiają prawidłowy dobór systemów powłokowych do konkretnych zastosowań, a tym samym pozwalają na uniknięcie przedwczesnego zniszczenia powłok, co pociąga za sobą kosztowne naprawy lub nawet ich wymianę. Konieczność renowacji powłok wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska (emisja rozpuszczalników, odpady).
Na zdjęciach: Most Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – po prawej badanie powłoki na moście metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).

Całkowity budżet projektu: 1 392 156,41 zł,
(w tym dofinansowanie: 1 379 901,45 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 
593 103,00 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet.

Tytuł projektu:
Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach / Cost-effective biopolimer interior coatings

Akronim: BioCoat

Okres realizacji
kwiecień 2014 – marzec 2016

Opis projektu:
Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych. W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano biopolimery oparte na poliolach otrzymanych z olejów roślinnych, a także białkach oraz estrach i eterach skrobi, w kierunku możliwości zastosowania ich jako spoiw do farb oraz opracowano wyroby lakierowe o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb produkowanych z surowców petrochemicznych.
Na zdjęciach: Odporność na szorowanie na mokro powłok z farb z udziałem dwóch różnych biopolimerów – po 3000 podwójnych posuwów powłoka bez zmian.

Całkowity budżet projektu: 784 158,20 zł,
(w tym dofinansowanie: 768 862,16 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 
682 184,60 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy Cornet

DEMONSTRATOR+

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Okres realizacji:
listopad 2013-styczeń 2016

Opis projektu:
Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów. Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.
Na zdjęciu: przykładowe wytwory powstałe w ramach realizacji projektu.

Całkowity budżet projektu: 12 917 742 zł,
(w tym dofinansowanie: 6 776 955 zł)
Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:
 2 075 750 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

CORNET (ZincPower)

Nr projektu: CORNET 22/1/2016

Tytuł projektu: Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower) / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano grunty antykorozyjne zawierające pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych, powszechnie stosowanych gruntach wysokocynkowych, uzyskując przy tym takie same, a w niektórych przypadkach lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż badane w celach porównawczych grunty wysokocynkowe. Otrzymane wyniki wskazują, że przy zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych pigmentów cynkowych można otrzymać skuteczne farby pigmentowane cynkiem, bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne farby wysokocynkowe.

Rozwiązanie otrzymało następujące nagrody: brązowy medal na Międzynarodowych Targach INTARG ‘2018 w Katowicach, srebrny medal i nagrodę specjalną od Tajwańskiej Ligii Wynalazców na Targach iENA ‘2018 w Norymberdze, srebrny medal i nagrodę im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców na Global Invention Forum ‘2019 w Limassol.

OPUS 9

Nr projektu: 2015/17/B/ST8/03396

Tytuł projektu: Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Cel projektu:

Celem projektu było określenie wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych.

Opis projektu:

Projekt stanowił rozszerzenie prowadzonych wcześniej wstępnych prac związanych z wytwarzaniem i badaniem tworzyw o właściwościach piezoelektrycznych. Zauważono, że obok PVDF (polifluorku winylidenu), podobne właściwości wykazują poliolefiny krystaliczne, poddane odpowiedniej modyfikacji fizycznej. Projekt dotyczy poliolefin typu PP lub HDPE, które są o wiele tańsze niż PVDF, łatwo dostępne i łatwo przetwarzalne.

BIOSTRATEG

Nr projektu: BIOSTRATEG1/269056/5AS/NCBR/2015

Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie składu i zastosowanie farb odbijających promieniowanie IR w budynkach inwentarskich w celu poprawy dobrostanu zwierząt, ograniczenie energii na schładzanie obiektów w okresie letnim oraz ograniczenie strat cieplnych w obiektach w okresie zimowym.

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu monitorowano temperatury powierzchni pokrycia dachowego na stacjach terenowych w Kostkowicach oraz temperatury w budynkach, na których zaaplikowano farbę nawierzchniową na pokrycia dachowe oraz farby na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zastosowanie farb odbijających promieniowanie podczerwone stanowi ważne rozwiązanie technologiczne umożliwiające poprawę energetyczną budynków inwentarskich. Zastosowanie powłok termoizolacyjnych w obiektach produkcji zwierzęcej pozwala na zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów. Omawiane powłoki niestosowane dotychczas w budynkach gospodarskich w kraju, stanowią innowacyjne rozwiązania.

W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania farby na pokrycia dachowe, a także dwie procedury: nanoszenia farb na pokrycia dachowe oraz malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami odbijającymi promieniowanie IR.

Przygotowano także i zebrano dane niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego chlewni w Jaworzu oraz obory w gospodarstwie Kostkowice.

GEKON 2

Nr projektu: GEKON2/05/268789/26/2016

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie metody odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze strumieni zużytych kartridży/tonerów/małogabarytowych elektrośmieci aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania.

Opis projektu:

Projekt polegał na odzysku i określeniu właściwości sadzy pochodzącej z tonerów drukujących oraz opracowaniu sposobu jej zagospodarowania. Obrano trzy kierunki wykorzystania sadzy jako modyfikatora / pigmentu: do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. W każdym z tych kierunków wytworzono kompozyty i mieszanki bazujące na masowo przetwarzanych polimerach zawierające różne ilości sadzy odpadowej. Dla wszystkich uzyskanych próbek określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów zawierających sadzę o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby w postaci folii, pojemników, uszczelki, płyty itp.

CORNET (DuraCoat)

Nr projektu: CORNET/4/17/2014

Tytuł projektu: Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe (DuraCoat) / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano kryteria i wytyczne doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyniło się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. Wyniki badań umożliwiają prawidłowy dobór systemów powłokowych do konkretnych zastosowań, a tym samym pozwalają na uniknięcie przedwczesnego zniszczenia powłok, co pociąga za sobą kosztowne naprawy lub nawet ich wymianę, konieczność renowacji powłok wiąże się ponadto z zanieczyszczeniem środowiska (emisja rozpuszczalników, odpady).

CORNET (BioCoat)

Nr projektu: CORNET/4/15/2013

Tytuł projektu: Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach (BioCoat)/ Cost-effective biopolimer interior coatings

Cel projektu:

Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano biopolimery oparte na poliolach otrzymanych z olejów roślinnych, a także białkach oraz estrach i eterach skrobi, w kierunku możliwości zastosowania ich jako spoiw do farb oraz opracowano wyroby lakierowe o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb produkowanych z surowców petrochemicznych.

DEMONSTRATOR+

Nr projektu: WND-DEM-1-441/02

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Cel projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Opis projektu:

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

POIG

Nr projektu: POIG.01.03.01-00-018/08-02

Tytuł projektu: Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Cel projektu:

Celem głównym projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych i nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu wytwarzania z tego tworzywa folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych.

Opis projektu:

Na projekt składało się dziewięć zadań badawczych związanych m.in. z opracowaniem kompozycji polimerowych, syntezą składników dodatkowych, ustaleniem warunków przetwórczych na etapie wytłaczania i termoformowania, określeniem niektórych właściwości fizykochemicznych i użytkowych, badaniami biodegradacji oraz stwierdzeniem zgodności otrzymanych wyrobów z wymogami norm międzynarodowych. Głównym efektem projektu było uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji folii pod termoformowanie, przeznaczonej do wytwarzania ostatecznego wyrobu gotowego w postaci biodegradowalnych opakowań dla produktów spożywczych.