Współpraca

ekog

Przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracujemy z:
Politechniką Łódzką
Akademią Górniczo-Hutniczą
Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii
Instytutem Przemysłu Organicznego
Instytutem Mechaniki Precyzyjnej
Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
Zakładami Metalowymi „Mesko” w Skarżysku Kamiennej
Współpraca