Wyjaśnienia do SIWZ, nr postępowania 10/ZP-U/OT/2019