Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 1/NG/2/2012/I

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wpłynięciu zapytania o następującej treści:
„…..chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie punktu 10 Charakterystyki Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych.
Punkt ten zawiera opis gniotownika, przy czym przy pojemności komory stoi wartość „30 60 cm3”.
Proszę o wyjaśnienie, czy dopuszczacie Państwo gniotowniki z zakresu pojemności 30-60 cm3”

Wyjaśnienie zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza gniotownik o pojemności komory z zakresu od 30 do 60 cm3

Zmiana SIWZ

1.    W pkt 10 Charakterystyki Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych jest:

„Gniotownik o pojemności komory około 30 60 cm3 z grzaniem elektrycznym…”

Powinno być:
„Gniotownik o pojemności komory z zakresu od 30 do 60 cm3 z grzaniem elektrycznym …”

2.    W pkt 10 załącznika nr 2 do SIWZ jest:
„Gniotownik o pojemności komory około 30 60 cm3 z grzaniem elektrycznym…”

Powinno być:
„Gniotownik o pojemności komory z zakresu od 30 do 60 cm3 z grzaniem elektrycznym …”

3.    W rozdziale XV ust 1 SIWZ jest:

„Termin składania ofert upływa dnia   29.03.2012r. o godz. 08.00.”

Powinno być:
„Termin składania ofert upływa dnia   02.04.2012r. o godz. 12.30.”

4.    W rozdziale XVI ust 1 SIWZ jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2012r. o godzinie 08.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. M.Skłodowskiej-Curii 55, 87-100 Toruń, w Sali konferencyjnej, II piętro”

Powinno być:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2012r. o godzinie 12.45 w siedzibie Zamawiającego przy ul. M.Skłodowskiej-Curii 55, 87-100 Toruń, w Sali konferencyjnej, II piętro”

W załączeniu tekst jednolity SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 1/NG/2/2012/I