Wykonanie głowicy szczelinowej do wytłaczarki jednoślimakowej stanowiącej stanowisko do wytłaczania folii płaskiej