Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu IMPiB