Wytłaczanie tworzyw polimerowych. Zagadnienia wybrane

Joachim Stasiek
Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 2007
ISBN: 978-83-89334-79-4
Cena 63,00 zł

 

 

 

 

 

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Znaczenie procesu wytłaczania
1.2. Cechy charakterystyczne wytłaczarek i rodzaje układów uplastyczniających
2. Wytłaczanie ślimakowe
2.1. Układy jednoślimakowe
2.1.1. Budowa i działanie wytłaczarki jednoślimakowej
2.1.2. Podstawowe rozwiązania jednosmakowych układów uplastyczniających
2.1.3. Podstawowa rozwiązania elementów ślimaków
2.1.4. Zarysy teorii układu jednoślimakowego
2.2. Układów dwuślimakowe
2.2.1. Układy dwuślimakowe przeciwbieżne
2.2.1.1. Charakterystyka ogólna przetwórstwa PVC
2.2.1.2. Budowa i działanie wytłaczarek dwuślimakowych przeciwbieżnych
2.2.1.3. Analiza dwuślimakowego przeciwbieżnego procesu uplastyczniania
2.2.1.4. Zarys teorii układu dwuślimakowego przeciwbieżnego
2.2.2. Układy dwuślimakowe współbieżne
2.2.2.1. Budowa i działanie wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej
2.2.2.2. Podstawowe rozwiązania elementów ślimaków
2.2.2.3. Bezpośrednie wytwarzanie rur z tworzywa napełnianego w procesie wytłaczania dwuślimakowego
2.2.2.4. Zarys teorii układu dwuślimakowego współbieżnego
2.3. Porównanie układów uplastyczniających
2.4. Układy napędowe ślimaków
2.5. Układy grzejno-chłodzące cylindra
2.6. Materiały stosowane w wytwarzaniu cylindrów i ślimaków
3. Badania procesu wytłaczania
3.1. Ocena efektywności procesu wytłaczania
3.1.1. Kryteria i metody oceny efektywności procesu wytłaczania
3.1.2 Wpływ cech konstrukcyjnych ślimaka na efektywność mieszania
3.2 Wytłaczanie jednoślimakowe
3.2.1. Wpływ cech konstrukcyjnych ślimaków na charakterystyką procesu wytłaczania
3.2.2. Wpływ cech konstrukcyjnych ślimaków na charakterystykę procesu wytłaczania
3.3. Wytłaczanie dwuślimakowe przeciwbieżne
3.3.1. Badania procesu wytłaczania dwuślimakowego z granulowaniem
3.3.2. Badania dwuślimakowego procesu wytłaczania rur drenarskich
3.3.3. Badania dwuślimakowego procesu wytłaczania rur ciśnieniowych
3.4. Wytłaczanie dwuślimakowe współbieżne
3.4.1. Modyfikowanie polipropylenu napełniaczami proszkowymi
3.4.1. Wpływ rozwiązań układów uplastyczniających oraz warunków wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylenowego
3.4.3. Modyfikowanie poliamidu napełniaczami proszkowym
3.4.4. Wnioski wynikające z badań procesów modyfikowania PP i PA
3.4.5. Wpływ konfiguracji ślimaków na przebieg procesu granulowania PET
4. Projektowanie układów uplastyczniających
4.1. Układy uplastyczniające jednoślimakowe
4.1.1. Optymalizacja jednosmakowego procesu wytłaczania
4.1.2. Ocena niedokładności modeli regresyjnych
4.1.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ślimaków
4.2. Układy uplastyczniające dwuślimakowe przeciwbieżne
4.2.1. Ogólna charakterystyka procesu projektowania
4.2.2. Problemy w projektowaniu układów uplastyczniających do wytłaczania PVC
4.3. Układy uplastyczniające współbieżne
4.3.1. Projektowanie układów uplastyczniających do wytłaczania z granulowaniem polipropylenu
4.3.2. Zastosowanie projektowania współbieżnego układu uplastyczniającego do wytwarzania kompozytu polimerowego
5. Linie technologiczne do wytłaczania
5.1. Linie do wytłaczania rur i profili
5.2. Linie do wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii
5.2.1. Badanie modelowe procesu współwytłaczania
5.2.2.Badanie procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii
5.2.3. Technologie i urządzenia do wytłaczania folii
5.2.4. Uszlachetnianie giętkich folii opakowaniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytłaczanie tworzyw polimerowych. Zagadnienia wybrane