XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2019

pdf

Tegoroczna 18. Konferencja odbyła się pod hasłem „Stan obecny i trendy rozwoju” w Warszawie w gościnnych salach hotelu Gromada
w dniach 26–28 listopada 2019 r.
Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma Elastomery, Polimery oraz Materiały Kompozytowe…. (więcej w załączonym zbiorze)

pdfKonferencja Elastomery 2019 – sprawozdanie

 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2019