Zakres usług

pca
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE „LABGUM”
Analizy i badania wyrobów gumowych oraz surowców i mieszanek przeznaczonych do ich produkcji.
Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 147
 
pca
Laboratorium zaprasza do współpracy w dziedzinie wszelkich przedsięwzięć technicznych związanych z surowcami, mieszankami i wyrobami gumowymi, w których specjalistyczne badania oferowane przez nasze Laboratorium pomogą Państwu rozwiązać wiele zagadnień i problemów technologicznych oraz eksploatacyjnych dotyczących produkowanych artykułów.

Oferujemy usługi badawcze – analizy chemiczne, badania fizyko-chemiczne i fizyczne w zakresie materiałów i surowców, kompozytów, mieszanek kauczukowych i wszelkich artykułów gumowych, takich jak:
uszczelnienia, wyroby techniczne, motoryzacyjne i lotnicze, wyroby stosowane w kontakcie z produktami spożywczymi i w lecznictwie, materiały z recyklingu, granulaty gumowe, w tym granulaty przeznaczone na nawierzchnie boisk sportowych oraz różnego typu wyroby specjalne wg wymagań Klientów.

Prowadzimy badania identyfikacyjne oraz kwalifikacyjne na zgodność z wymaganiami technicznymi:

 • surowców i materiałów stosowanych w przemyśle gumowym – na zgodność z normami przedmiotowymi
 • uszczelnień gumowych do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – na zgodność z wymaganiami KIWA
Dysponujemy nowoczesną aparaturę badawczą oraz wdrożonym systemem jakości zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17 025 : 2005, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. ( Zobacz Zakres akredytacji PCA )

Laboratorium wykonuje badania według aktualnych norm krajowych, zagranicznych, UE i międzynarodowych ISO oraz procedur własnych w zakresie:

 
WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH
 • badania jakościowe/kwalifikacyjne surowców na zgodność z wymaganiami
 • badania wyrobów gumowych stosowanych w kontakcie z produktami spożywczymi
 • analizy składu mieszanek i wulkanizatów /pod kątem opracowywania recept, kontroli składu, rozwiązywania problemów technologicznych i eksploatacyjnych/
 • identyfikacja wykwitów na powierzchni gumy

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH

 • właściwości przerobowe kauczuków i mieszanek
 • właściwości wytrzymałościowe gumy
 • podstawowe właściwości fizyczne gumy: twardość, gęstość, elastyczność, ścieralność
 • badanie odporności na działanie cieczy (paliwa, oleje)
 • badanie odporności na działanie ciepła (przyspieszone starzenie) oraz działanie ozonu
 • badanie odporności na działanie niskiej temperatury
 • badanie tłumienia i relaksacji

( Zobacz Szczegóły oferty Laboratorium Badawczego „LABGUM” )

Kierownik Laboratorium Badawczego „LABGUM” – dr inż. Agata Domańska;
tel. (22) 723-60-25 do 29 wew. 182, e-mail: agata.domanska@impib.lukasiewicz.gov.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
05-820 PIASTÓW, ul. Harcerska 30

Zakres usług