Zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Tworzywa polimerowe – właściwości, przetwórstwo i recykling.

Tworzywa polimerowe – właściwości, przetwórstwo i recykling

Toruń 26-27.09.2023

w godz. 9.00 – 15.00

Koszt 1600,00 netto/os –obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wstęp do tworzyw polimerowych

najważniejsze pojęcia w obszarze tworzyw sztucznych,

metody syntezy,

podział i właściwości (m.in. krystaliczność, stany fizyczne i struktura) polimerów,

szkic historyczny i dane statystyczne,

charakterystyka wybranych, konwencjonalnych, konstrukcyjnych i wysokosprawnych polimerów.

2. Podstawy przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych

charakterystyka podstawowych parametrów użytkowych i przetwórczych tworzyw polimerowych,

przetwórstwo metodą wtrysku i wytłaczania wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi,

ogólne zasady konfiguracji układów plastyfikujących,

przykłady linii wytłaczarskich i technik wytłaczania,

cele i metody modyfikacji tworzyw polimerowych,

pojęcie kompozytu polimerowego,

omówienie wybranych metod modyfikacji oraz podstawowych modyfikatorów wraz z ich wpływem na właściwości materiałów polimerowych.

3. Tworzywa biodegradowalne i proces ich biodegradacji

definicje związane z degradacją tworzyw polimerowych (m.in. biodegradacja i kompostowanie),

rodzaje tworzyw biodegradowalnych i ich właściwości,

zasady i metody procesu biodegradacji,

proces certyfikacji,

wyzwania związane z procesami degradacji tworzyw polimerowych.

4. Recykling tworzyw polimerowych

definicje recyklingu, odzysku i utylizacji w świetle obowiązujących przepisów,

dane statystyczne dotyczące recyklingu,

podstawowe etapy procesu recyklingu materiałów polimerowych,

ocena jakości regranulatu i możliwości aplikacyjnych.

Dzień 2

1. Aktywacja powierzchniowa tworzyw i aktywatory

cele i zasady modyfikacji powierzchniowej tworzyw polimerowych,

pojęcie napięcia powierzchniowego i swobodnej energii powierzchniowej,

rodzaje aktywacji i przykłady stosowanych w przemyśle urządzeń do aktywacji.

2. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych

rodzaje i budowa podstawowych typów maszyn, urządzeń, narzędzi oraz linii technologicznych z przeznaczeniem do przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych,

pokaz oraz omówienie procesu wytłaczania regranulatu z wykorzystaniem przykładowej linii technologicznej.

3. Procesy wytłaczania folii

podstawy wytłaczania tworzyw polimerowych w postaci folii,

istotne parametry procesu przetwórczego,

wytłaczanie folii płaskich, rozdmuchiwanych i orientowanych,

wytłaczanie folii jedno i wielowarstwowych,

pokaz oraz omówienie procesu wytłaczania folii z wykorzystaniem przykładowej linii technologicznej.

4. Badania właściwości fizykomechanicznych tworzyw polimerowych i ich wyrobów

oznaczenie wybranych właściwości fizykomechanicznych tworzyw polimerowych, w tym właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu oraz zginaniu,

oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie metodą Elmendorfa,

oznaczenie współczynnika tarcia, gęstości metodą piknometru gazowego, masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia, udarności, odporności na uderzenie metodą swobodnego spadania grotu, przenikalność gazów i pary wodnej,

metody identyfikacji tworzyw polimerów za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej, mikroskopii elektronowej oraz w podczerwieni.

Prowadzący:

dr hab. n. t. Rafał Malinowski
dr inż. Krzysztof Bajer
dr inż. Andrzej Stasiek
dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Szkolenie realizowane w siedzibie Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej Curie 55.

Zapraszamy do kontaktu: marketing@impib.lukasiewicz.gov.pl

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. Tworzywa polimerowe – właściwości, przetwórstwo i recykling.