Zaproszenie do składania ofert z 9.05.2014r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ogłoszone w dniu 09.05.2014 r.
na wykonanie śruby kulkowej wraz z nakrętką wg załączonego rysunku.

Zlecenie jest planowane w ramach realizacji Projektu pt. „Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM NOVUM” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania”

 1. Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 zleci do wykonania śrubę kulkową wraz z nakrętką spełniającą poniższe parametry:
  Warunki pracy napędu:
  – Śruba L=957mm , masa =35kg
  – Masa związana z nakrętką kulową – 130kg, w tym:
  – ruch osiowy – 110kg
  – ruch pionowy – 250kg
  – Max. moment śruby – 400 Nm
  – skok roboczy śruby – 12 obrotów
  Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem
 2. Powyższa praca wchodzi w zakres prac realizowanych w projekcie finansowanym przez NCBiR. Projekt „Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM NOVUM” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania”, nr umowy NR UOD-DEM-1-441/001
 3. Termin płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze, na podstawie faktury Wykonawcy.

Oferty pisemne prosimy składać do 15.05.2014 roku na adres:
Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń oraz wersje elektroniczną na adres:s.miszewski@impib.pl.
Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, termin realizacji oraz informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie ww. prac.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Sławek Miszewski, s.miszewski@impib.pl, tel. (56) 650-03-33 wew. 159

rysunek poglądowy – śruba kulowa

Zaproszenie do składania ofert z 9.05.2014r