Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Naukowych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Naukowych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została powołana przez Prezesa Centrum Łukasiewicz Pani Mariola Bodzek – Kochel zamieszkała w Gliwicach.

Uzasadnienie: Pani Mariola Bodzek – Kochel spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Naukowych