Zawiadomienie 1/GP/06/2011/II

o wyborze oferty na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych

 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w związku z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych przez wybranego Wykonawcę Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy Brabender GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburg Niemcy.

Zawiadomienie 1/GP/06/2011/II