Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, nr postępowania 7/ZP-U/TA/2018