Zawiadomienie o wyborze nr 1/NG/2/2014/II

Toruń, dn. 05.09.2014r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołu nagrzewania indukcyjnego i napędów wraz z opracowaniem oprogramowania oraz udziałem w uruchomieniu instalacji do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych dokonano wyboru ofert złożonych przez wykonawców:

Część 1 – Napędy

Lenze Polska Sp. z o.o.

ul. Roździeńskiego 188b

40-203 Katowice

Wartość oferty brutto: 142393,91

Oferta była jedyną złożoną ofertą w części 1 i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium – cena 100%.

Część 2 – Zespół nagrzewania indukcyjnego

Dominik Janicki

ul. Zdzieska 28

63-810 Borek Wlkp.

Wartość oferty brutto: 59 500,00

Oferta była jedyną złożoną ofertą w części 2 i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium – cena 100%.

Zawiadomienie o wyborze nr 1/NG/2/2014/II