Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A

informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań

Wartość oferty brutto: 199 925,74 zł

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej