Zawiadomienie o zawarciu umowy

Toruń, dn. 29.10.2014r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, informuje że w wyniku zaproszenia do składania ofert na dostawę Analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania i systemu poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR w dniu 06.10.2014r. zawarto umowę z firmą Spectro-Lab, ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki.

Wartość zawartej umowy brutto: 575 000,00

Zawiadomienie o zawarciu umowy