Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ – 8/ZP-D/OT/2019