Zawiadomienie z dn. 12.06.2012r. nr 5/NG/4/2012/I

o wyborze oferty na  modernizację i przebudowę III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w związku z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na modernizację i przebudowę III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie przez wybranego Wykonawcę dokonał wyboru Wykonawcy Usługi Remontowo-Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża.

Zawiadomienie z dn. 12.06.2012r. nr 5/NG/4/2012/I