Zgłoszenia patentowe

Dokonane zgłoszenia wynalazków w 2015 roku do Urzędu Patentowego RP:
Lp Numer zgłoszenia Tytuł Twórcy Data zgłoszenia
1 P.411114 Urządzenie nacinające S. Miszewski, S. Skotarczak 30.01.2015r.
2 P.411216 Zespół urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych P. Rytlewski, S. Miszewski, S. Skotarczak 09.02.2015r.
3 P.411289 Zespół kół nacinających S. Miszewski, S. Skotarczak, A. Stasiek 16.02.2015r.
4 P.411360 Elektrody elektrostatycznego separatora tworzyw polimerowych P. Rytlewski, S. Miszewski, I. Ignaczak 23.02.2015r.
5 P.411608 Sposób wytwarzania środka biobójczego A. Ilnicka, J. P. Łukaszewicz, M. Walczyk, K. Janczak, R. Malinowski, A. Richert
Współuprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
16.03.2015r.
6 P.412068 Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumowych C. Dębek 20.04.2015r.
7 P.412129 Sposób wytwarzania opatrunków medycznych na bazie pochodnej chityny B. Królikowski, L. Szuster, Ł. Wyrębska 27.04.2015r.
8 P.412907 Wieloelastomerowe kompozyty magnetoreologiczne C. Dębek, P. Skalski 29.06.2015r.
9 P.413249 Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania C. Dębek, A. Wasilewicz
Współuprawniony: SADEX Sp. z o. o., Rybnik
23.07.2015r.
10 P.414345 Sposób wytwarzania wyrobów chemoodpornych, zwłaszcza kitów R. Kazibudzka, T. Kazibudzki, M. Puchała, S. Kubica, H. Kuczyńska, K. Mrowiec
Współuprawniony: Kazibudzka Renata P.W. EKOTOP, Częstochowa
data przyjęcia – wpływu do UP RP: 01.10.2015r.
wydzielony z P.397004 z datą pierwotnego zgłoszenia: 17.11.2011r.
11 P.415438 Modyfikowana kompozycja polimerowa Z. Frąszczak, B. Królikowski
Współuprawniony: Elektrotechnika TAR Sp. z o. o., Wola Rzędzińska
21.12.2015r.
12 P.413304 Sposób modyfikacji powierzchni cząstek topnika stosowanego do wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych J. Dul, R. Anyszka, Z. Pędzich, D. Bieliński
Współuprawnieni: AGH, Kraków i Politechnika Łódzka, Łódź
data przyjęcia – wpływu do UP RP: 14.12.2015r.
wydzielony z P.398214 z datą pierwotnego zgłoszenia: 23.02.2012r.
Zgłoszenia patentowe