Zmiana ogłoszenia z dn. 21.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8128-2013 z dnia 2013-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej, ul. Grażyny,…
Termin składania ofert: 2013-01-22
________________________________________

 

Numer ogłoszenia: 27874 – 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8128 – 2013 data 07.01.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, fax. 056 6500333.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
•    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 godzina 08:00, miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓWPOLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU ul. M. Skłodowskiej – Curie 55,87-100 TORUŃ, sala konferencyjna.
•    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 08:00, miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓWPOLIMEROWYCH I BARWNIKÓW W TORUNIU ul. M. Skłodowskiej – Curie 55,87-100 TORUŃ, sala konferencyjna.

Zmiana ogłoszenia z dn. 21.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I