Projekty

Łukasiewicz – IMPiB posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych. Wynikiem realizowanych w Łukasiewicz – IMPiB projektów są przede wszystkim opracowane receptury oraz innowacyjne technologie i wyroby w zakresie modyfikacji i przetwórstwa termoplastów, elastomerów i gumy, farb i lakierów, a także zaprojektowane i zbudowane maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowych.