Patenty 2016

2016 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Przedmiotem wynalazku jest układ regulacji jezdnego obrotowo-rewersyjnego zespołu odbierającego do przemieszczania uprzednio uformowanego materiału w postaci rękawa, wykorzystywanego głównie w liniach do wytwarzania wielowarstwowej folii rękawowej z tworzywa sztucznego.

Zalety wynalazku:

Układ według wynalazku zapewnia prostą i skuteczna metodę regulacji położenia koła obrotowo -rewersyjnego zespołu odbierającego stosowanego w liniach do folii rękawowej wielowarstwowej z tworzywa sztucznego.

Główne zastosowanie:

Urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania granulek (peletów) z materialów sypkich.

Zalety wynalazku:

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na skuteczne zagęszczenie materiału poprzez zastosowanie odpowiedniej geometrii otworów, elementu tnącego granulki, układu nawilżania i strumienia powietrza, które transportuje granulki z wnętrza walców ząbkowanych do właściwego kontenera przeznaczonego na ich składowanie.

Główne zastosowanie:

Trudno palny materiał elastomerowy na bazie surowców recyklingowych przeznaczony do tłumienia energii udaru, zwłaszcza w górniczych pomostach bezpieczeństwa.

Zalety wynalazku:

Opracowano materiał elastomerowy uzyskany przy dużym udziale surowców wtórnych o obniżonej palności, do zastosowania w górnictwie.

Główne zastosowanie:

Nowe rozwiązanie pomostu bezpieczeństwa dla górnictwa.

Zalety wynalazku:

Kompaktowy pomost bezpieczeństwa o bardzo niskiej zabudowie, umożliwiający przyjęcie energii udaru dla najnowszych wymagań, tj 20Mg przy szybkości około 100m/s.

Główne zastosowanie:

Granulat do produkcji folii paroprzepuszczanej.

Zalety wynalazku:

Granulat umożliwia wytwarzanie paroprzepuszczalnej folii z przeznaczenie do produkcji jednorazowych pieluch i podpasek higienicznych.

Główne zastosowanie:

Istotą wynalazku jest sposób i urządzenie do nasączania i suszenia, zwłaszcza ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału.

Zalety wynalazku:

Rozwiązanie wg wynalazku sposóbu nasączania i suszenia, ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału, polega na tym, że odwijaną z bobiny wstęgę materiału nasącza się w pojemniku wypełninym impregnatem, po czym pomiędzy walcami wyciska się nadmiar impregnatu, następnie poprzez zespół przedmuchujący zdmuchuje się nadmiar impregnatu wypełniającego wolne przestrzenie między włóknami wstęgi, następnie wstęgę materiału o wilgotności względnej poniżej 95% wprowadza się do urządzenia suszącego.

Główne zastosowanie:

Główne zastosowanie – folia PA do pakowania wyrobów kiełbaśniczych przeznaczonych do wędzenia, głównie parówek.Skład kompozycji pozwala na regulowanie przepuszczalności wilgoci i tlenu.

Zalety wynalazku:

Zalety wyrobu – skład folii pozwala na ograniczoną przepuszczalność tlenu a zwiększoną pary wodnej , szczególnie podczas wędzenia, kiedy dym wędzarniczy wchodzi do wyrobu z wilgocią a następnie wilgoć ulega odparowaniu podczas suszenia wyrobów.

Główne zastosowanie:

Recykling- rozdział zmieszanych tworzyw polimerowych.

Zalety wynalazku:

Realizacja procesu separacji elektrostatycznej w sposób ciągły z możliwością kontroli podstawowych parametrów materiału wejściowego.