Strona Główna

lat
doświadczenia
0
patentów
0
centra
badawcze
3
pracowników
0

aktualności

Co nowego u nas?

kim jesteśmy?

Łukasiewicz to

Łukasiewicz- IMPIB stanowi część jednej  z największych sieci badawczych w Europie obejmującej 22 instytutów, w których zatrudnionych jest łącznie 4500 naukowców i inżynierów. Razem kreujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają firmom zdobyć przewagę w biznesie.

nasza specjalność

Kierunki badań

badania w zakresie tworzyw polimerowych

 •  badania optyczne,
 • badania fizyko-mechaniczne i termiczne,
 • badania aktywacji folii,
 • badania mikrobiologiczne.

badania w zakresie elastomerów i gumy

 •  badania składu chemicznego,
 • właściwości fizyko-mechanicznych mieszanek elastomerów i gumy,
 • odporność gumy na temperaturę i różne media.

badania w zakresie farb i tworzyw

 • badania właściwości termicznych polimerów,
 • oznaczanie temperatury mięknienia Vicata (VTS),
 • oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT),
 • badanie właściwości wytrzymałościowych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz rur,
 • badania użytkowe urządzeń sanitarnych i armatury.

badania identyfikacyjne i kwalifikacyjne

 • badania na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych (krajowych i zagranicznych). 
 

krok po kroku

Historia Łukasiewicz-IMPIB

Łukasiewicz – IMPIB umiejscowiony jest w trzech lokalizacjach, których uzupełniająca się działalność pozwala na kompleksowe realizowanie potrzeb Klientów.

W siedzibie głównej w Toruniu specjalizujemy się
w przetwórstwie tworzyw polimerowych. Centrum Farb
i Tworzyw w Gliwicach specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii farb, lakierów oraz przetwórstwa i stosowania tworzyw polimerowych. Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie jest liderem
w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa oraz stosowania gumy i elastomerów.

Łukasiewicz – IMPiB jest jedynym krajowym Instytutem Badawczym o tak interdyscyplinarnym zakresie działalności, oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, elastomerów i gumy, farb i lakierów oraz projektowania i budowy maszyn oraz urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych
w nowoczesnych formach współpracy z przemysłem.

Rok 2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Rok 2008

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników- przyłączenie IPG Stomil oraz IBiPO i KiTW

Rok 2004

Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem"- przyłączenie OBR "ERG"

Rok 2002

Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem"- przyłączenie IPTiF z Gliwic

Rok 1999

Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem"

Rok 1972

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem"

Rok 1962

Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych

Sukcesy

Działamy od ponad 60 lat

Liderzy łukasiewicza

To oni odpowiedzą na Twoje Wyzwanie

dr inż. Ewa Langer

Ewa koordynuje prace Grupy Badawczej Farb i Tworzyw. W Instytucie zajmuje się opracowywaniem technologii wyrobów lakierowych, w tym między innymi wyrobami utwardzanymi promieniowaniem UV i odbijającymi promieniowanie słoneczne, badaniem farb i lakierów oraz syntezą nowych związków organicznych.

Zrealizowane projekty :
• BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 pt. „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”;
• CORNET/22/1/2016 „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties (ZINCPOWER)”.

dr inż. Cezary Dębek

Cezary koordynuje prace Grupy Badawczej Materiałów Elastomerowych, która specjalizuje się w projektowaniu, modyfikacji i badaniu materiałów elastomerowych/gumowych oraz recyklingu zużytych wyrobów wykonanych z ich wykorzystaniem, zwłaszcza opon samochodowych.

Zrealizowane projekty:
· Opracowanie elastomerowej sprężyny do naciągu wyrzutni startowej .
· Opracowanie ulepszonego produktu w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmujących stworzenie innowacyjnych mieszanek kauczukowych z nanonapełniaczami w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT).
· Opracowanie technologii produkcji komponentów siarki rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej z dodatkiem odpowiednich polimerów.

mgr inż. Adrian Bartnicki

Adrian odpowiada za prace realizowane przez Grupę Badawczą Technologii i Budowy Maszyn. Zespół ten opracowuje innowacyjne technologie, projektuje prototypowe maszyny i linie produkcyjne w skali laboratoryjnej i przemysłowej dla klientów z branży przetwórstwa tworzyw polimerowych.
Mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w kompleksowych wdrożeniach.

Zrealizowane projekty:
• Opracowanie i budowa modułu do przygotowania materiału do wydruków eksperymentalnych materiałów hybrydowych.
• Opracowanie, wykonanie i uruchomienie linii technologicznej do produkcji włókniny metodą meltblown z przeznaczeniem na maseczki typu FFP2.
• Opracowanie, wykonanie i dostosowanie linii technologicznej do granulacji z wytłaczarką dwuślimakową do technologii produkcji pianki XPE.

dr inż. Andrzej Stasiek

Andrzej jest Liderem Obszaru w Grupie Badawczej Technologii i Budowy Maszyn.
Zajmuje się opracowaniem nowych produktów z tworzyw polimerowych oraz technologii ich wykonania w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej.
Projektuje układy uplastyczniające do wytłaczarek jednoślimakowych oraz dwuślimakowych.

Zrealizowane projekty:
- Opracowanie składu materiałowego biodegradowalnej folii bąbelkowej.
- Opracowanie składu materiałowego mieszanin do wytwarzania polietylenowej pianki sieciowanej chemicznie.
- Układ uplastyczniający do wytłaczarki jednoślimakowej z odgazowaniem do wytwarzania koncentratów barwiących z tworzyw polimerowych.
- Układ uplastyczniający do wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej przeznaczonej do wytwarzania mieszanin stosowanych w procesie produkcyjnym polietylenowej pianki sieciowanej chemicznie.

Poznaj naszego patrona

Ignacy Łukasiewicz

Patronem naszej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) – polski farmaceuta, przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop i prekursor przemysłu naftowego. Założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej.

Nasi partnerzy

Kto nam rzucił wyzwanie?

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym przedsiębiorcą, niezależnie od jego wielkości!

This will close in 0 seconds