Kontakt

Toruń

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Siedziba i Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
87-100 Toruń
tel.: +48 56 650 00 44
fax: +48 56 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Pozostałe lokalizacje

Gliwice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Centrum Farb i Tworzyw

ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 231 90 41
fax: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Piastów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Centrum Elastomerów i Gumy

ul. Harcerska 30
05-820 Piastów
tel.: +48 22 723 60 25 do 29,
+48 22 723 60 20
fax: +48 22 723 71 96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Akredytowane Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych

Kierownik Laboratorium
dr inż. Błażej Chmielnicki
tel. +48 32 231 90 41 wewn. 31
blazej.chmielnicki@impib.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badawcze Wyrobów Lakierowych

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Grażyna Kamińska – Bach
tel. +48 32 231 90 44
grazyna.kaminska-bach@impib.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badawcze „POLIMER”

Kierownik Laboratorium
dr Aneta Raszkowska – Kaczor
tel. +48 56 650 00 44 w. 153
aneta.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badawcze „LABGUM”

Kierownik Laboratorium
dr inż. Agata Domańska
tel. +48 22 723 60 25 do 29 wewn. 182
agata.domanska@impib.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikacja Wyrobów

Certyfikacja Wyrobów
i Normalizacja

Kierownik Jednostki
dr Marcin Pasich
tel. +48 32 231 90 41 do 42 wewn. 42 marcin.pasich@impib.lukasiewicz.gov.pl

Działalność Badawczo – Technologiczna

Grupa Badawcza Farb i Tworzyw

Lider Grupy
dr inż. Ewa Langer
tel. +48 32 231 90 45
ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Materiałów Elastomerowych

Lider Grupy
dr inż. Cezary Dębek
tel. +48 22 723 60 25 do 29 wewn. 230
cezary.debek@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Lider Grupy
dr inż. Krzysztof Bajer
tel. +48 56 650 00 44 w. 165
krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl

Projektowanie i Budowa Linii Technologicznych do PTS

Grupa Badawcza Technologii i Budowy Maszyn

Lider Grupy
inż. Adrian Bartnicki
tel. + 48 56 650 00 44 w. 157
adrian.bartnicki@impib.lukasiewicz.gov.pl

Działalność Doświadczalno-Technologiczna

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Tworzyw

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Mariusz Błaszkowski
tel. +48 56 650 00 44 w. 148
mariusz.blaszkowski@impib.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Elastomerów

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Stanisław Stokłuska
tel. +48 22 723 60 22
stanislaw.stokluska@impib.lukasiewicz.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

mgr Marek Bystrowski
tel. +48 56 650 00 44 w. 143
iod@impib.lukasiewicz.gov.pl

Napisz wiadomość

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko