Szkolenia

Oferta szkoleń specjalistycznych

Realizujemy szkolenia i kursy dla studentów, przedsiębiorców i pracowników firm związanych z:

 • technologią i przetwórstwem tworzyw sztucznych, elastomerów i gumy, a także wyrobów lakierowych, pigmentów i wypełniaczy farb,
 • ochroną przed korozją powłok lakierowanych, powłok nowej generacji,
 • metodami badań odporności powłok.

Szkolenia prowadzone są w formule otwartej według ramowego zakresu tematycznego, lub w formule zamkniętej gdzie zakres szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu, posiadający wiedzę i  doświadczenie w podanych specjalnościach. Nasze zajęcia wyróżnia połączenie teorii z praktyką, która realizowana jest w laboratoriach naszego Instytutu.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Tworzywa sztuczne, budowa, typy i ich właściwości;
 • Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • Modyfikacja tworzyw sztucznych;
 • Tworzywa biodegradowalne i ich proces biodegradacji;
 • Badania właściwości tworzyw i ich wyrobów.
 • Maszyny i urządzenia do PTS;
 • Procesy wytłaczania folii;
 • Aktywacja powierzchniowa tworzyw i aktywatory;
 • Recykling tworzyw sztucznych;
 • Wprowadzenie do technologii gumy;
 • Właściwości wyrobów lakierowych w zależności od spoiwa, pigmentów
  i mechanizmu tworzenia powłoki;
 • Pigmenty i wypełniacze do farb;
 • Metody badania odporności powłok;
 • Ochrona przed korozją powłokami lakierowymi;
 • Powłoki przeciwkorozyjne nowej generacji;
 • Pigmenty – rodzaje, metody badań, pomiar barwy;
 • Instrumentalne metody badania powłok.

Ponadto prowadzimy szkolenia  zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, obejmujące: 

 • system zarządzania w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – szkolenie ogólne z wymagań normy oraz szczegółowe szkolenia dotyczące wybranych punktów normy,
 • kierownictwo laboratorium według wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • audyt wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Kontakt w sprawie szkoleń

marketing@impib.lukasiewicz.gov.pl

+48 56 650 00 44 wew. 140